Avtor Sporočilo
<  Izvršilno pravo  ~  Pregrešno drago parkiranje v Opatiji.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo
pero65
PrispevekObjavljeno: Pon 12 Maj, 2014 14:19  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Maj 2014 12:36
Prispevkov: 3

Pozdravljeni.

Bolj kot za lasten interes pišem za interes prenekaterih Slovencev, ki jim oderuški odvetniški stroški praznijo denarnice in menim da po nepotrebnem. Torej gre se za neplačano parkirnino v Hrvaškem mestu Opatija za katero sem prejel poziv in nato še opomin pred pričetkom sodne izterjave, zraven pa še mastno zaračunane odvetniške storitve.
25.9.2011, sem v mestu Opatija parkiral vozilo, pri čemer sem presegel čas veljavnosti parkirnega listka in dobil kazen plačilo celodnevne parkirnine 26€. Na plačilo sem seveda pozabil in po cca. 2 letih prejel od slovenskega odvetnika Mateja Domjo, ki zastopa družbo LIBURNIJA PARKING d.o.o. poziv na plačilo pred sodno izterjavo. Plačilu dnevne karte je odvetnik pripisal še svoje odvetniške storitve 50€, skupaj 76€. Seveda se z zaračunanimi stroški nisem strinjal in sem napisal pritožbo. Odvetnik zagotavlja odgovor v 5 dneh, a vendar ga jaz nisem nikoli prejel, namesto tega pa sem v nabiralnik po 9 mesecih od moje pritožbe dobil zadnji opomin pred pričetkom izvršilnega postopka. (vsi dokumenti se nahajajo spodaj)
Glede na napisano se z vprašanji obračam na vas: Kaj naj storim; napišem ponovno pritožbo, ignoriram poziv? Ali sem dolžen odvetniku plačati stroške v kolikor poravnam (zapadlo) položnico 26€ LIBURNIJI PAKING in prištejem zakonite obresti? To storim mimo odvetnika torej ni zaslužen za odvetniške stroške, ali pač? Jaz sem še vedno mnenja, da naj odvetniške stroške plačuje tisti, ki jih je potreboval! Torej v tem primeru LIBURNIJA PAKING. Kakšna je sploh verjetnost, da pride do izvržbe (odvetnik po vsej verjetnosti samo zastrahuje) oz. javno v člankih razpravlja da on do sedaj ni vložil še nobene izvržbe (http://www.dnevnik.si/slovenija/primorsk/v-hrvaski-barbarigi-vroce-zaradi-parkiranja).

Kaj bi storili vi na tem mestu, kaj se splača in ali je ta odvetniška praksa sploh legalna?

Hvala za vaše odgovore in trud, Peter


Prvo pismo: Poziv na plačilo pred sodno izterjavo ( prejeto 22.8.2013)

Spoštovani, obveščamo Vas, da je naša pisarna sprejela zastopanje družbe UBURNIJA PARKING d.o.o., Ul. Sv. Florijana 8, 51410 Opatija, Republika Hrvaška, zato Vam ta dopis pišemo v imenu in za račun naše stranke. Iz priloženega izpisa iz evidence parkirnih kart izhaja, da ste dne 25.09.2011 z vozilom z registrsko številko xxxxx parkirali v mestu Opatija brez plačila parkirnine oziroma ste prekoračili čas plačanega parkiranja.
Na podlagi izpisa odprtih postavk ste zato dolžni plačati dnevno parkirno karto, ki za vaše območje parkiranja znaša 200,00 Hrk oziroma 26,00 Eur.

V izogib nepotrebnim dodatnim odvetniškim in sodnim stroškom Vas pozivamo k takojšnji poravnavi zapadlih obveznosti ter stroškov tega opomina, poizvedb o lastništvu vozila in drugih izvensodnih odvetniških storitev v višini 50,00 Eur, skupaj torej 76,00 Eur.
Plačilo navedenega zneska izvršite na fiduciarni račun pooblaščenca stranke, odv. mag. Mateja Domja, odprtem pri Banka Koper d.d., številka SI56 1010 0005 1596 526.
Hkrati Vas opozarjamo, da je rok za plačilo že zdavnaj potekel in da Vam s predmetnim dopisom dajemo možnost prostovoljnega plačila in sporazumne ureditve zadeve brez plačila zamudnih obresti. Zahtevek naše stranke predstavlja civilnopravno terjatev na plačilo odmene za uporabo parkirišča – dnevne parkirne karte (in ne globo za prekršek!). Za terjatev na plačilo uporabnine velja zastaraini rok 5 let (346. člen Obligacijskega zakonika, enako 225. člen Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvaške).
Naša stranka opravlja dejavnost upravljanja s parkirišči na podlagi in v skladu z določili Odloka o ureditvi prometa na območju Mesta Opatije (objavljen v Službene novine Primorsko-goranske županije št. 10/03, 18/06, 18/08 in 10/09, v nadaljevanju besedila: Odlok) ter Splošnimi pogoji organizacije parkiranja na javnem parkirišču (objavljen v Službene novine Primorsko-goranske županije št. 23/11, 52/12 in 6/13, v nadaljevanju besedila: Splošni pogoji). V skladu z določili 12. člena Splošnih pogojev je šteti, da je v primeru neplačila oziroma neveljavne parkirne karte, med našo stranko kot upravljavcem in uporabnikom parkirnega mesta, sklenjena pogodba o uporabi plačljivega parkirišča z uporabo dnevne parkirne karte, ki vključuje splošne pogoje o uporabi plačljivega parkirišča. Pri tem 9. odstavek 12. člena Splošnih pogojev izrecno določa, da se za uporabnika plačljivega parkirišča, ki je dolžan plačati dnevno parkirno karto, šteje lastnik vozila, ki je evidentiran v ustreznih evidencah glede na registracijsko oznako vozila.
Dnevno parkirno karto in nalog za plačilo izdaja pooblaščena oseba naše stranke, in sicer tako, da ju pričvrsti pod brisalec vetrobranskega stekla vozila ali slednja vroči osebno na zahtevo uporabnika parkirnega mesta na kraju samem. Izročitev dnevne karte in naloga za plačilo je s tem veljavno opravljena oziroma je nasprotna stranka s tem trenutkom obveščena. Morebitne kasnejše poškodbe ali uničenje ne vplivajo na veljavnost izročitve ter ne odložijo plačila dnevne parkirne karte (4. in 5. odstavek 12. člena).
V dokazne namene se vozilo vedno fotografira, pri čemer je na sliki viden čas nastanka fotografije. Poleg tega je na dnevni parkirni karti izpisan kraj kjer je bilo vozilo parkirano ter šifra pooblaščene osebe ki je izdala predmetno dnevno parkirno karto ter fotografirala vozilo.
Podatke o lastništvu motornega vozila je naša pisarna pridobila s poizvedbo pri pristojni Upravni enoti, in sicer iz uradne evidence registriranih motornih in priklopnih vozil kot zbirke podatkov, katere upravljavec je Ministrstvo za notranje zadeve. Podlaga za pridobitev podatkov je 10. člen Zakona o odvetništvu, ki določa, da je upravljavec zbirke podatkov dolžan posredovati podatke odvetniku, ki na podlagi pooblastila stranke izkaže pravni interes, da podatke potrebuje za opravljanje procesnih dejanj, med katere je prav gotovo šteti sprožitev ustreznega sodnega postopka za izterjavo zapadlih terjatev naše stranke. Poleg pooblastila stranke, da zoper lastnika vozila z navedeno registrsko številko sprožimo ustrezen postopek izterjave, razpolagamo tudi z izpiskom iz poslovnih knjig stranke, ki v skladu z 23. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju predstavlja podlago za sprožitev izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem. Pri tem lahko naša stranka kot upnik, skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, predlaga tudi zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve vozila v uradnih evidencah in prometnem dovoljenju.
Stroški izvensodnih odvetniških storitev, ki so naši stranki nastali zaradi vašega neplačila, obsegajo poleg obrazloženega opomina, še poizvedbe o lastništvu vozila pri pristojnem upravnem organu, overjene prevode listin, komunikacijo s stranko v tujem jeziku, ne nazadnje gre v konkretnem primeru za civilno zadevo z mednarodnim elementom, kar zahteva uporabo tujih pravnih virov oziroma odpira vrsto s tem povezanih pravnih vprašanj, kar vse je upoštevano pri odmeri nagrade na podlagi tar št. 2200 v povezavi s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi, ter ste jih zaradi navedenega dolžni povrniti upniku.
V kolikor obveznosti ne boste poravnali v roku 15 (petnajst) dni od dneva prejema tega opomina in se na predmetni poziv ne boste odzvali, bomo primorani zaradi zaščite interesov naše stranke zoper Vas sprožiti ustrezne sodne postopke za izterjavo dolgovanega zneska. Za vsa dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate izključno v pisni obliki ali na elektronskem naslovu info@odvetnik-domjo.si, pri čemer se vedno sklicujte na zgoraj navedeno referenčno številko. Na vaš dopis bomo odgovorili najkasneje v roku 5 delovnih dni. V kolikor ste do prejema tega dopisa navedene obveznosti že poravnali, smatrajte ta poziv za brezpredmeten.
S spoštovanjem,

Priloge:
- pooblastilo za zastopanje
- izpis iz evidence dnevnih parkirnih kart

po pooblastilu
odv. mag. Matej Domjo


Moj odgovor:

Zadeva: Ugovor na poziv pred sodno izterjavo


Spoštovani g. Matej Domjo,
pišem vam glede prejetega poziva pred sodno izterjavo. V pismu je zavedeno, da je dne 25.9.2011 xxxxx parkirala vozilo z registrsko številko xxxx v mestu Opatija in pri tem ni plačala parkirnine oz. je prekoračila dovoljen čas parkiranja. V nadaljevanju pozivate k poravnavi zapadlih obveznosti in stroškov tega opomina, v skupni višini 76,00 €. S predlagano poravnavo se nikakor ne morem strinjati in v nadaljevanju podajam obrazložitev.

Naj takoj na začetku omenim, da kljub temu da je od tiste prelepe septembrske nedelje minilo skoraj že dve leti se je še vedno dobro spomnim. Spomnim se tudi, da me ob prihodu do avtomobila ni čakalo nobeno presenečenje v obliki položnice za plačilo parkirnine oz. česa temu podobnega. Porajal se mi ni niti sum na to dejanje, saj se mi zdi, da je bila parkirnina plačana celo nekoliko dlje od časa svojega odhoda. A vendar opazujem posnete fotografije in se sprašujem kje se je izgubila tista dnevna parkirna karta, kje se je izgubil opomin za to plačilo, kje je hodil dve leti kakršen koli indic o nepravilni uporabi parkirišča. Ob tem se sprašujem še o bolj pravo rečeh, kot to da avto sam po sebi lahko sprejme splošne pogoje poslovanja (ker jaz jih nisem sprejel), ter to da se smatra kup papirjev pod brisalcem vetrobranskega stekla uradno izročanje plačilnih nalogov. V resnici tudi priložene fotografije ne potrjujejo tega, da je za brisalcem sploh kdaj kaj bilo, saj avto na sliki skoraj da ni viden. Pogrešam tudi osnovne podatke o samem inštrumentu za zajem slike, ki bi potrdil istovetnost prikazanega. Sam menim, da je bila na ženin račun storjena neslana šala z namenom višanja zaslužka.
Še enkrat ponavljam, xxxx ni nikoli prejela nobenega dokumenta, položnice, obvestila ali česa kar bi dokazovalo zahtevek za plačilo dnevne parkirne karte gospodarski družbi vašega klienta. Utemeljeno zavračam poziv na plačilo, saj vaša stranka ni dokazala vročitve plačilnega naloga, niti ni poizkušala doseči poravnave s ponovnim kontaktiranjem ali opozorilom.

V vašem pozivu opažam tudi vrsto anomalij:

- Prikazani stroški izdaje opomina so zaračunani v nasprotju z obstoječo zakonodajo in grobo kršijo zakon o varstvu potrošnikov. Stroški opomina so po zakonu o varstvu potrošnikov omejeni s kriteriji, ki onemogočajo samovoljno določanje višine stroškov. Zakon namreč določa, da stroški opomina, ki ga v primeru zamude plačila prejme potrošnik, ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti. Obrestno mero zamudnih obresti dvakrat na leto določi ministrstvo za finance in trenutno na letni ravni znaša devet odstotkov, tako v mojem primeru zanašajo zamudne obresti cca 4,68 €. Nagrada za vaš trud pa je izključno na strani tistega, ki je vašo uslugo potreboval.

- Utemeljeno sklepam, da je bilo pri poizvedbi podatkov o lastništvu vozila kršen 10. Člen Zakona o odvetništvu, na katerega se med drugim tudi sklicujete. Glede na priložene dokumente smatram, da je bilo za vlogo pridobitve osebnih podatkov uporabljena »črna« slika z vidno registrsko označbo, posneta na neznanem kraju z vprašljivo časovno označbo in neko splošno oz. celo vzorčno pooblastilo, iz katerega ni mogoče razbrati praktično nič o specifičnem primeru. Sprašujem, v kakšni državi živimo, da je za poseg v osebne podatke dovolj posneta fotografija, izmišljena izročitev plačilnega naloga in odvetnik? Poseg, če je že legalen pa vseeno meče slabo luč na vas in vašo odvetniško pisarno.
V kolikor se motim prosim, da mi prestavite dokumente na podlagi katerih se je posegalo v ženine osebne podatke.

V upanju, da pride do upoštevanja mojih pripomb in s tem zavržbe plačila, Vas lepo pozdravljam.Kjub temu da običajno g. Matej Domjo odpiše v 5 dneh dobim po 9 mesecih odgovor oz. zadnji opomin:

Zadeva: Zadnji opomin pred pričetkom izvršilnega postopka (prejeto 8.5.2013)

Spoštovani, opozarjamo Vas, da do danes niste poravnali zapadlih obveznosti do podjetja LIBURNIJA PARKING d.o.o., Ul. Sv. Florijana 8, 51410 Opatija, Republika Hrvaška, kljub temu, da ste bili že pozvani na plaČilo. Tokrat Vas v imenu naše stranke zadnjič pozivamo, da plačilo izvršite do navedenega datuma. V nasprotnem primeru se boste morali soočiti s pravnimi posledicami in dodatnimi stroški izvršbe, kot izhaja iz izračuna

zapadlih obveznosti in pričakovanih dodatnih stroškov:

Zapadle obveznosti:
Glavnica: 26,00 Eur
Odvetniški stroški: 50,00 Eur
Skupaj: 76,00 Eur
Zamudne obresti od 25.09.2011: Eur

Pričakovani dodatni stroški:
Sodna taksa sklep o izvršbi: 44,00 Eur
Sodna taksa vsako dodatno izvršilno sredstvo: 24,00 Eur
Minimalno: 68,00 Eur

Znesek 76,00 Eur nakažite najkasneje do 23.05.2014 na fiduciarni račun pooblaščenca stranke, odv. mag. Mateja Domja, odprtem pri Banka Koper d.d., številka SI56 1010 0005 1596 526 (pri tem obvezno navedite v polju Referenca: OO xxxxx, v polju Namen plačila pa: OpatiJa parkirnina xxxxx).
Poleg zgoraj navedenega zneska dolgujete še zakonske zamudne obresti, ki se skladno z veljavno zakonodajo obračunavajo od dneva zapadlosti glavnice do dokončnega plačila. S predmetnim dopisom Vam dajemo zadnjo možnost prostovoljnega plačila in sporazumne ureditve zadeve brez plačila zamudnih obresti.
V nasprotnem primeru bomo zaradi zaščite interesov naše stranke zoper Vas sprožili izvršilni postopek pri pristojnem sodišču. Pri tem lahko upnik, skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, predlaga tudi zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve vozila v uradnih evidencah in prometnem dovoljenju.
Nenazadnje Vas opozarjamo, da ima z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko Unijo, naša stranka zaradi izterjave zapadlih obveznosti, možnost vložiti tudi evropski izvršilni nalog, kar za Vas pomeni še dodatne oziroma precej višje pričakovane stroške.

V primeru nejasnosti nas lahko kontaktirate izključno na elektronskem naslovu info@odvetnik-domjo.si, pri čemer se vedno sklicujte na zgoraj navedeno referenčno številko.
V kolikor ste do prejema tega dopisa obveznosti že poravnali, smatrajte ta poziv za brezpredmeten.

s spoštovanjem,
odv. mag. Matej Domjo


Nazadnje urejal/a pero65 Sre 04 Jun, 2014 13:50; skupaj popravljeno 2 krat
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
fan2
PrispevekObjavljeno: Pon 12 Maj, 2014 15:09  Odgovori s citatomPridružen/-a: Čet Apr 2006 17:45
Prispevkov: 3880

Upam, da ti je jasno, da za odvetniške stroške nima nobene pravne podlage tudi če bi šel zaradi tistih par eurov v izterjavo pri nas? Čas, ki si ga izgubil, bi lahko komot porabil za kaj bolj koristinega kot za dopisovanje z odvetnikom. Sodišče bi mu za ta znesek priznalo par eurov + sodno takso in nič več.

Mimogrede, prijavi ga informacijski pooblaščenki zaradi tega, ker je nekako prišel do tvojih osebnih podatkov, za kar nima nobene podlage. Tudi tuja zasebna firma jo nima.

_________________
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
pero65
PrispevekObjavljeno: Čet 15 Maj, 2014 14:42  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Maj 2014 12:36
Prispevkov: 3

Fan2 upam, da imaš prav. Mogoče veš kater zakon oz. člen me ščiti proti plačilu odvetniških stroškov?
Prijavo na informacijsko pooblaščenko sem oddal danes. Sporočim rezultat Confused

LP, Peter
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Matjaz46
PrispevekObjavljeno: Pet 30 Maj, 2014 18:04  Odgovori s citatomPridružen/-a: Pet Maj 2014 17:40
Prispevkov: 1

Pozdravljen,

jaz sem pravtako dobil po 3 letih in 1 mesecu podobno pismo o neplačani oz prekoračeni parkirnini. Ker sem seveda oddal pritožbo in dobil ugovor na mojo pritožbo.
Obvestila nisem dobil o tem, da nisem plačal parkirnine ali karkoli drugega, samo sedaj po 3 letih s strani odvetniške pisarne, da moram poravnati 10€ parkirnih stroškov, ter 50€ odvetniških storitev.
Seveda so tudi prišli do mojih podatkov preko registrske tablice, avta, ki ga nimam v lasti že nekaj časa.

ali ste že dobili kakšen odgovor s strani informacijske pooblaščenke, ter ali je možno, da je zadeva zastarana oz brez predmetna.

hvala vnaprej.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
fan2
PrispevekObjavljeno: Pet 30 Maj, 2014 19:11  Odgovori s citatomPridružen/-a: Čet Apr 2006 17:45
Prispevkov: 3880

pero65 je napisal/a:
Fan2 upam, da imaš prav. Mogoče veš kater zakon oz. člen me ščiti proti plačilu odvetniških stroškov?
Prijavo na informacijsko pooblaščenko sem oddal danes. Sporočim rezultat Confused

LP, Peter


Zakon o odvetniški tarifi ima definirane stroške, do katerih je upravičen odvetnik. In za ta znesek so nikakvi.

_________________
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
pero65
PrispevekObjavljeno: Sre 04 Jun, 2014 12:23  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Maj 2014 12:36
Prispevkov: 3

Danes sem prejel odgovor odvetnikov iz portala "pravo za vse", kjer sem prav tako zastavil vprašanje glede primera.
Torej cilj je dosežen, saj je bilo iz več pravniških ust povedano, da si oderuški odvetnik Matej Domjo zaračunava neutemeljene postavke odvetniških storitev, katere vam seveda ni potrebno plačati!
@Matjaz46, odgovora od informacijske pooblaščenke še nisem prejel, če ga prejmem ga objavim na tem portalu.

Odgovor:

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za postavljeno vprašanje in vam posredujemo odgovor.

Ker smo že v preteklosti prejeli veliko podobnih primerov, bomo predpostavili, da gre za istega odvetnika z istim dopisom. Prosimo, da preverite dopis, ki ste ga prejeli, ali vam je stroške svojih storitev obračunal v skladu s tarifno št. 2200. Če je temu tako, je tak obračun neutemeljen, saj gre za enostavno pisanje v skladu s tarifno št. 2202, po katerem se lahko obračuna največ 5,10 EUR. Znesek izdatkov po tarifni številki 6002 (v kolikor vam je obračunal tudi to) pa lahko znaša največ 20% nagrade, kar bi v tem primeru bilo 1,02 EUR. Skupaj z davkom bi torej odvetnik lahko izstavil račun za svoje storitve največ v znesku 7,46 EUR, nikakor pa ne več.

Naš nasvet je, da kazen plačajte, saj ste parkirnino dejansko bili dolžni plačati in po našem mnenju nima smisla vztrajati pri neplačilu.

Kar pa se tiče odvetniških stroškov, gre z absurd. Navedite, da odvetniških stroškov niste pripravljeni plačati, saj teh storitev niste vi naročili in v skladu z Zakonom o odvetniški tarifi (več na: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200867&stevilka=2876) se odvetniške storitve zaračunajo stranki, za katero je storitev bila opravljena, t.j. naročniku. V utemeljitev in svoj zagovor zapišite, da bi vi kazen za parkirnino poravnali tudi brez poziva odvetnika (zaradi česar vam tudi svetujemo, da jo plačate) in je zato taka storitev nesorazmerna in nepotrebna. V kolikor pa se je nasprotni stranki zdela nujna, pa naj jo plača sama.

LP, Peter
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
da123
PrispevekObjavljeno: Tor 24 Jun, 2014 20:27  Odgovori s citatomPridružen/-a: Tor Jun 2014 20:16
Prispevkov: 6

Smile
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
patty
PrispevekObjavljeno: Sre 23 Jul, 2014 16:03  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Jul 2014 15:51
Prispevkov: 9

Pozdravljeni,

imamo podoben primer s parkirnino v Opatiji. Po več kot letu in pol prejmemo kazen 26,38€ + 50€ stroškov odvetnika na dom.
Kot prvo naj omenim, da kuverta ni prišla priporočeno ampak smo jo prejeli v p. predalu. Kazen naj bi dobili, ker smo prekoračili omejeni čas parkiranja.
Zraven odvetniškega dopisa ge. Nataše Platovšek Vrbinc iz odvetniške družbe Platovšek d.o.o., smo prejeli sliko avtomobila kjer se zelo slabo vidi, da je na steklu priložena kazen (lahko bi bil letak)...in nobenega dokazila, da smo čas parkiranja prekoračili.
Ali naj torej sploh odpisujem odvetniku, glede na to, da pismo ni bilo poslano priporočeno??? Ali naj jim odpišem, da v kolikor mi dokažejo, da smo čas prekoračili bomo kazen tudi plačali ampak brez odvetniških stroškov...??? Ali smo sploh dolžni plačati tudi odvetnika?

Hvala za nasvet.

lpP
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
fan2
PrispevekObjavljeno: Sre 23 Jul, 2014 16:12  Odgovori s citatomPridružen/-a: Čet Apr 2006 17:45
Prispevkov: 3880

Kot prvo preveč pomena daješ temu, da odvetnik, ki ni sodišče, ni poslal pisma priporočeno. Na tvojem ne bi odgovoril nič. Bi jih ignoriral.

_________________
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
patty
PrispevekObjavljeno: Sre 23 Jul, 2014 17:01  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Jul 2014 15:51
Prispevkov: 9

Hvala fan2. Surprised
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
da123
PrispevekObjavljeno: Čet 28 Avg, 2014 15:03  Odgovori s citatomPridružen/-a: Tor Jun 2014 20:16
Prispevkov: 6

2.000 so poslali kazen parkirnina Opatija + 50 E stroškov v Sloveniji,
2.000 x 50 E stroškov je 100.000 E
dober zalužek,
po odvetniški tarifi naj bi maksimalno zaračunali 10 E stroškov
2000 x 10 je 20.000 E
lahko se bi več ljudi združilo , vsak bi dal 5 evrov in bi najeli odvetnika
za pretirano plačilo stroškov? Sad
se javi kak odvetnik ?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
patty
PrispevekObjavljeno: Sob 30 Avg, 2014 14:33  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Jul 2014 15:51
Prispevkov: 9

da123 je napisal/a:
2.000 so poslali kazen parkirnina Opatija + 50 E stroškov v Sloveniji,
2.000 x 50 E stroškov je 100.000 E
dober zalužek,
po odvetniški tarifi naj bi maksimalno zaračunali 10 E stroškov
2000 x 10 je 20.000 E
lahko se bi več ljudi združilo , vsak bi dal 5 evrov in bi najeli odvetnika
za pretirano plačilo stroškov? Sad
se javi kak odvetnik ?


Odvetnik še vedno vztraja in nam je tokrat poslal priporočeno, da imamo 8 dni časa za poravnavo stroškov. Odločili smo se, da kazen plačamo ampak stroškov odvetnika ne. A ima potem on kakšno podlago, da nas da na sodišče v izterjavo za njegove stroške? Plačilo naj bi naprej zajemalo stroške odvetnika in še le na koncu stroške parkirnine, tako je zapisal...Kaj svetujete?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
muzo
PrispevekObjavljeno: Sob 30 Avg, 2014 14:38  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Avg 2008 13:02
Prispevkov: 748
Kraj: goriška

kazen plačajte direktno na račun upnika odvetniku pa nič.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
patty
PrispevekObjavljeno: Sob 30 Avg, 2014 16:34  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Jul 2014 15:51
Prispevkov: 9

muzo je napisal/a:
kazen plačajte direktno na račun upnika odvetniku pa nič.


bomo,hvala.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
patty
PrispevekObjavljeno: Sob 30 Avg, 2014 22:49  Odgovori s citatomPridružen/-a: Sre Jul 2014 15:51
Prispevkov: 9

pero65 je napisal/a:
Pozdravljeni.

Bolj kot za lasten interes pišem za interes prenekaterih Slovencev, ki jim oderuški odvetniški stroški praznijo denarnice in menim da po nepotrebnem. Torej gre se za neplačano parkirnino v Hrvaškem mestu Opatija za katero sem prejel poziv in nato še opomin pred pričetkom sodne izterjave, zraven pa še mastno zaračunane odvetniške storitve.
25.9.2011, sem v mestu Opatija parkiral vozilo, pri čemer sem presegel čas veljavnosti parkirnega listka in dobil kazen plačilo celodnevne parkirnine 26€. Na plačilo sem seveda pozabil in po cca. 2 letih prejel od slovenskega odvetnika Mateja Domjo, ki zastopa družbo LIBURNIJA PARKING d.o.o. poziv na plačilo pred sodno izterjavo. Plačilu dnevne karte je odvetnik pripisal še svoje odvetniške storitve 50€, skupaj 76€. Seveda se z zaračunanimi stroški nisem strinjal in sem napisal pritožbo. Odvetnik zagotavlja odgovor v 5 dneh, a vendar ga jaz nisem nikoli prejel, namesto tega pa sem v nabiralnik po 9 mesecih od moje pritožbe dobil zadnji opomin pred pričetkom izvršilnega postopka. (vsi dokumenti se nahajajo spodaj)
Glede na napisano se z vprašanji obračam na vas: Kaj naj storim; napišem ponovno pritožbo, ignoriram poziv? Ali sem dolžen odvetniku plačati stroške v kolikor poravnam (zapadlo) položnico 26€ LIBURNIJI PAKING in prištejem zakonite obresti? To storim mimo odvetnika torej ni zaslužen za odvetniške stroške, ali pač? Jaz sem še vedno mnenja, da naj odvetniške stroške plačuje tisti, ki jih je potreboval! Torej v tem primeru LIBURNIJA PAKING. Kakšna je sploh verjetnost, da pride do izvržbe (odvetnik po vsej verjetnosti samo zastrahuje) oz. javno v člankih razpravlja da on do sedaj ni vložil še nobene izvržbe (http://www.dnevnik.si/slovenija/primorsk/v-hrvaski-barbarigi-vroce-zaradi-parkiranja).

Kaj bi storili vi na tem mestu, kaj se splača in ali je ta odvetniška praksa sploh legalna?

Hvala za vaše odgovore in trud, Peter


Prvo pismo: Poziv na plačilo pred sodno izterjavo ( prejeto 22.8.2013)

Spoštovani, obveščamo Vas, da je naša pisarna sprejela zastopanje družbe UBURNIJA PARKING d.o.o., Ul. Sv. Florijana 8, 51410 Opatija, Republika Hrvaška, zato Vam ta dopis pišemo v imenu in za račun naše stranke. Iz priloženega izpisa iz evidence parkirnih kart izhaja, da ste dne 25.09.2011 z vozilom z registrsko številko xxxxx parkirali v mestu Opatija brez plačila parkirnine oziroma ste prekoračili čas plačanega parkiranja.
Na podlagi izpisa odprtih postavk ste zato dolžni plačati dnevno parkirno karto, ki za vaše območje parkiranja znaša 200,00 Hrk oziroma 26,00 Eur.

V izogib nepotrebnim dodatnim odvetniškim in sodnim stroškom Vas pozivamo k takojšnji poravnavi zapadlih obveznosti ter stroškov tega opomina, poizvedb o lastništvu vozila in drugih izvensodnih odvetniških storitev v višini 50,00 Eur, skupaj torej 76,00 Eur.
Plačilo navedenega zneska izvršite na fiduciarni račun pooblaščenca stranke, odv. mag. Mateja Domja, odprtem pri Banka Koper d.d., številka SI56 1010 0005 1596 526.
Hkrati Vas opozarjamo, da je rok za plačilo že zdavnaj potekel in da Vam s predmetnim dopisom dajemo možnost prostovoljnega plačila in sporazumne ureditve zadeve brez plačila zamudnih obresti. Zahtevek naše stranke predstavlja civilnopravno terjatev na plačilo odmene za uporabo parkirišča – dnevne parkirne karte (in ne globo za prekršek!). Za terjatev na plačilo uporabnine velja zastaraini rok 5 let (346. člen Obligacijskega zakonika, enako 225. člen Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvaške).
Naša stranka opravlja dejavnost upravljanja s parkirišči na podlagi in v skladu z določili Odloka o ureditvi prometa na območju Mesta Opatije (objavljen v Službene novine Primorsko-goranske županije št. 10/03, 18/06, 18/08 in 10/09, v nadaljevanju besedila: Odlok) ter Splošnimi pogoji organizacije parkiranja na javnem parkirišču (objavljen v Službene novine Primorsko-goranske županije št. 23/11, 52/12 in 6/13, v nadaljevanju besedila: Splošni pogoji). V skladu z določili 12. člena Splošnih pogojev je šteti, da je v primeru neplačila oziroma neveljavne parkirne karte, med našo stranko kot upravljavcem in uporabnikom parkirnega mesta, sklenjena pogodba o uporabi plačljivega parkirišča z uporabo dnevne parkirne karte, ki vključuje splošne pogoje o uporabi plačljivega parkirišča. Pri tem 9. odstavek 12. člena Splošnih pogojev izrecno določa, da se za uporabnika plačljivega parkirišča, ki je dolžan plačati dnevno parkirno karto, šteje lastnik vozila, ki je evidentiran v ustreznih evidencah glede na registracijsko oznako vozila.
Dnevno parkirno karto in nalog za plačilo izdaja pooblaščena oseba naše stranke, in sicer tako, da ju pričvrsti pod brisalec vetrobranskega stekla vozila ali slednja vroči osebno na zahtevo uporabnika parkirnega mesta na kraju samem. Izročitev dnevne karte in naloga za plačilo je s tem veljavno opravljena oziroma je nasprotna stranka s tem trenutkom obveščena. Morebitne kasnejše poškodbe ali uničenje ne vplivajo na veljavnost izročitve ter ne odložijo plačila dnevne parkirne karte (4. in 5. odstavek 12. člena).
V dokazne namene se vozilo vedno fotografira, pri čemer je na sliki viden čas nastanka fotografije. Poleg tega je na dnevni parkirni karti izpisan kraj kjer je bilo vozilo parkirano ter šifra pooblaščene osebe ki je izdala predmetno dnevno parkirno karto ter fotografirala vozilo.
Podatke o lastništvu motornega vozila je naša pisarna pridobila s poizvedbo pri pristojni Upravni enoti, in sicer iz uradne evidence registriranih motornih in priklopnih vozil kot zbirke podatkov, katere upravljavec je Ministrstvo za notranje zadeve. Podlaga za pridobitev podatkov je 10. člen Zakona o odvetništvu, ki določa, da je upravljavec zbirke podatkov dolžan posredovati podatke odvetniku, ki na podlagi pooblastila stranke izkaže pravni interes, da podatke potrebuje za opravljanje procesnih dejanj, med katere je prav gotovo šteti sprožitev ustreznega sodnega postopka za izterjavo zapadlih terjatev naše stranke. Poleg pooblastila stranke, da zoper lastnika vozila z navedeno registrsko številko sprožimo ustrezen postopek izterjave, razpolagamo tudi z izpiskom iz poslovnih knjig stranke, ki v skladu z 23. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju predstavlja podlago za sprožitev izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem. Pri tem lahko naša stranka kot upnik, skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, predlaga tudi zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve vozila v uradnih evidencah in prometnem dovoljenju.
Stroški izvensodnih odvetniških storitev, ki so naši stranki nastali zaradi vašega neplačila, obsegajo poleg obrazloženega opomina, še poizvedbe o lastništvu vozila pri pristojnem upravnem organu, overjene prevode listin, komunikacijo s stranko v tujem jeziku, ne nazadnje gre v konkretnem primeru za civilno zadevo z mednarodnim elementom, kar zahteva uporabo tujih pravnih virov oziroma odpira vrsto s tem povezanih pravnih vprašanj, kar vse je upoštevano pri odmeri nagrade na podlagi tar št. 2200 v povezavi s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi, ter ste jih zaradi navedenega dolžni povrniti upniku.
V kolikor obveznosti ne boste poravnali v roku 15 (petnajst) dni od dneva prejema tega opomina in se na predmetni poziv ne boste odzvali, bomo primorani zaradi zaščite interesov naše stranke zoper Vas sprožiti ustrezne sodne postopke za izterjavo dolgovanega zneska. Za vsa dodatna pojasnila nas lahko kontaktirate izključno v pisni obliki ali na elektronskem naslovu info@odvetnik-domjo.si, pri čemer se vedno sklicujte na zgoraj navedeno referenčno številko. Na vaš dopis bomo odgovorili najkasneje v roku 5 delovnih dni. V kolikor ste do prejema tega dopisa navedene obveznosti že poravnali, smatrajte ta poziv za brezpredmeten.
S spoštovanjem,

Priloge:
- pooblastilo za zastopanje
- izpis iz evidence dnevnih parkirnih kart

po pooblastilu
odv. mag. Matej Domjo


Moj odgovor:

Zadeva: Ugovor na poziv pred sodno izterjavo


Spoštovani g. Matej Domjo,
pišem vam glede prejetega poziva pred sodno izterjavo. V pismu je zavedeno, da je dne 25.9.2011 xxxxx parkirala vozilo z registrsko številko xxxx v mestu Opatija in pri tem ni plačala parkirnine oz. je prekoračila dovoljen čas parkiranja. V nadaljevanju pozivate k poravnavi zapadlih obveznosti in stroškov tega opomina, v skupni višini 76,00 €. S predlagano poravnavo se nikakor ne morem strinjati in v nadaljevanju podajam obrazložitev.

Naj takoj na začetku omenim, da kljub temu da je od tiste prelepe septembrske nedelje minilo skoraj že dve leti se je še vedno dobro spomnim. Spomnim se tudi, da me ob prihodu do avtomobila ni čakalo nobeno presenečenje v obliki položnice za plačilo parkirnine oz. česa temu podobnega. Porajal se mi ni niti sum na to dejanje, saj se mi zdi, da je bila parkirnina plačana celo nekoliko dlje od časa svojega odhoda. A vendar opazujem posnete fotografije in se sprašujem kje se je izgubila tista dnevna parkirna karta, kje se je izgubil opomin za to plačilo, kje je hodil dve leti kakršen koli indic o nepravilni uporabi parkirišča. Ob tem se sprašujem še o bolj pravo rečeh, kot to da avto sam po sebi lahko sprejme splošne pogoje poslovanja (ker jaz jih nisem sprejel), ter to da se smatra kup papirjev pod brisalcem vetrobranskega stekla uradno izročanje plačilnih nalogov. V resnici tudi priložene fotografije ne potrjujejo tega, da je za brisalcem sploh kdaj kaj bilo, saj avto na sliki skoraj da ni viden. Pogrešam tudi osnovne podatke o samem inštrumentu za zajem slike, ki bi potrdil istovetnost prikazanega. Sam menim, da je bila na ženin račun storjena neslana šala z namenom višanja zaslužka.
Še enkrat ponavljam, xxxx ni nikoli prejela nobenega dokumenta, položnice, obvestila ali česa kar bi dokazovalo zahtevek za plačilo dnevne parkirne karte gospodarski družbi vašega klienta. Utemeljeno zavračam poziv na plačilo, saj vaša stranka ni dokazala vročitve plačilnega naloga, niti ni poizkušala doseči poravnave s ponovnim kontaktiranjem ali opozorilom.

V vašem pozivu opažam tudi vrsto anomalij:

- Prikazani stroški izdaje opomina so zaračunani v nasprotju z obstoječo zakonodajo in grobo kršijo zakon o varstvu potrošnikov. Stroški opomina so po zakonu o varstvu potrošnikov omejeni s kriteriji, ki onemogočajo samovoljno določanje višine stroškov. Zakon namreč določa, da stroški opomina, ki ga v primeru zamude plačila prejme potrošnik, ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti. Obrestno mero zamudnih obresti dvakrat na leto določi ministrstvo za finance in trenutno na letni ravni znaša devet odstotkov, tako v mojem primeru zanašajo zamudne obresti cca 4,68 €. Nagrada za vaš trud pa je izključno na strani tistega, ki je vašo uslugo potreboval.

- Utemeljeno sklepam, da je bilo pri poizvedbi podatkov o lastništvu vozila kršen 10. Člen Zakona o odvetništvu, na katerega se med drugim tudi sklicujete. Glede na priložene dokumente smatram, da je bilo za vlogo pridobitve osebnih podatkov uporabljena »črna« slika z vidno registrsko označbo, posneta na neznanem kraju z vprašljivo časovno označbo in neko splošno oz. celo vzorčno pooblastilo, iz katerega ni mogoče razbrati praktično nič o specifičnem primeru. Sprašujem, v kakšni državi živimo, da je za poseg v osebne podatke dovolj posneta fotografija, izmišljena izročitev plačilnega naloga in odvetnik? Poseg, če je že legalen pa vseeno meče slabo luč na vas in vašo odvetniško pisarno.
V kolikor se motim prosim, da mi prestavite dokumente na podlagi katerih se je posegalo v ženine osebne podatke.

V upanju, da pride do upoštevanja mojih pripomb in s tem zavržbe plačila, Vas lepo pozdravljam.Kjub temu da običajno g. Matej Domjo odpiše v 5 dneh dobim po 9 mesecih odgovor oz. zadnji opomin:

Zadeva: Zadnji opomin pred pričetkom izvršilnega postopka (prejeto 8.5.2013)

Spoštovani, opozarjamo Vas, da do danes niste poravnali zapadlih obveznosti do podjetja LIBURNIJA PARKING d.o.o., Ul. Sv. Florijana 8, 51410 Opatija, Republika Hrvaška, kljub temu, da ste bili že pozvani na plaČilo. Tokrat Vas v imenu naše stranke zadnjič pozivamo, da plačilo izvršite do navedenega datuma. V nasprotnem primeru se boste morali soočiti s pravnimi posledicami in dodatnimi stroški izvršbe, kot izhaja iz izračuna

zapadlih obveznosti in pričakovanih dodatnih stroškov:

Zapadle obveznosti:
Glavnica: 26,00 Eur
Odvetniški stroški: 50,00 Eur
Skupaj: 76,00 Eur
Zamudne obresti od 25.09.2011: Eur

Pričakovani dodatni stroški:
Sodna taksa sklep o izvršbi: 44,00 Eur
Sodna taksa vsako dodatno izvršilno sredstvo: 24,00 Eur
Minimalno: 68,00 Eur

Znesek 76,00 Eur nakažite najkasneje do 23.05.2014 na fiduciarni račun pooblaščenca stranke, odv. mag. Mateja Domja, odprtem pri Banka Koper d.d., številka SI56 1010 0005 1596 526 (pri tem obvezno navedite v polju Referenca: OO xxxxx, v polju Namen plačila pa: OpatiJa parkirnina xxxxx).
Poleg zgoraj navedenega zneska dolgujete še zakonske zamudne obresti, ki se skladno z veljavno zakonodajo obračunavajo od dneva zapadlosti glavnice do dokončnega plačila. S predmetnim dopisom Vam dajemo zadnjo možnost prostovoljnega plačila in sporazumne ureditve zadeve brez plačila zamudnih obresti.
V nasprotnem primeru bomo zaradi zaščite interesov naše stranke zoper Vas sprožili izvršilni postopek pri pristojnem sodišču. Pri tem lahko upnik, skladno z Zakonom o izvršbi in zavarovanju, predlaga tudi zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve vozila v uradnih evidencah in prometnem dovoljenju.
Nenazadnje Vas opozarjamo, da ima z vstopom Republike Hrvaške v Evropsko Unijo, naša stranka zaradi izterjave zapadlih obveznosti, možnost vložiti tudi evropski izvršilni nalog, kar za Vas pomeni še dodatne oziroma precej višje pričakovane stroške.

V primeru nejasnosti nas lahko kontaktirate izključno na elektronskem naslovu info@odvetnik-domjo.si, pri čemer se vedno sklicujte na zgoraj navedeno referenčno številko.
V kolikor ste do prejema tega dopisa obveznosti že poravnali, smatrajte ta poziv za brezpredmeten.

s spoštovanjem,
odv. mag. Matej DomjoPero65, kako se je s tabo končala ta zadeva? Si bil na sodišču?
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas

Poglej naslednjo temo
Poglej prejšnjo temo
Stran 1 od 3
Pojdi na stran 1, 2, 3  Naslednja
pravniki.info Seznam forumov  ~  Izvršilno pravo

Objavi novo temo   Odgovori na to temo


 
Pojdi na:  

Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu