Avtor Sporočilo
<  Stvarno pravo  ~  STVARNO PRAVO/NUJNO NASVET
Objavi novo temo   Odgovori na to temo
kari
PrispevekObjavljeno: Čet 26 Jan, 2006 13:38  Odgovori s citatomPridružen/-a: Pon Jan 2006 10:13
Prispevkov: 4

Odtujili so nam rob 1m parcele l. 2001 brez naše vednosti. Zdaj so nam poslali samo Pog. za odkup kmetijskega zemljišča. Rekli so nam da nas niso našli (spremenili smo naslov v ZK pa je ostal stari naslov)
KOLIKŠNO TEŽO IMA V ZK VPISAN ŠE STARI NASLOV IN ALI SO TO LAHKO STORILI? Ali smo upravičeni poleg odkupne cene še kakšno odškodnino?

_________________
kari
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
justicia
PrispevekObjavljeno: Pet 27 Jan, 2006 10:15  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Mar 2005 21:36
Prispevkov: 679

Za odvzeto nepremičnino mora torej razlastitveni upravičenec lastniku zagotoviti drugo enakovredno nepremičnino ali plačati odškodnino. Odškodnina za odvzeto nepremičnino obsega vrednost nepremičnine in stroške povezane z razlastitvijo. Višina odškodnine za odvzeto nepremičnino se določi po vrednosti, ki jo ima nepremičnina v času izdaje sklepa o razlastitvi. Vrednost dela vašega zemljišča se bo torej določila po tržni ceni, ki bi jo tako zemljišče imelo v času razlastitve.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kari
PrispevekObjavljeno: Pet 27 Jan, 2006 11:58  Odgovori s citatomPridružen/-a: Pon Jan 2006 10:13
Prispevkov: 4

Hvala justicia za odgovor, to kar ste napisali že vem, vendar je bila nepremičnina ŽE UPORABLJANA OD L. 2001 in šele sedaj so nam poslali pogodbo o odškodnini za odvzeto sedaj, NE PA ZA NAZAJ oz.

KAJ POMENI ŠE STARI NASLOV (lastnik isti) v ZK za to kmet. zemljišče DA NAS NISO MOGLI O TEM OBVESTITI!!!!!!!!!!!!!!

(To je 1m pasu zemljišča ob razritju in nismo niti opazili ker takrat ko so delali AC je bilo vse razrito in ni nihče obdeloval zemlje. gre pa za tako majhen znesek da bi stroški odvetnika precej presegali to vrednost- gre pa za cca10% naše cele njive. Za nekoga je to kaplja v morje - za nas je morje (edino kar je od domačije ostalo moji mami)

_________________
kari
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Vojko
PrispevekObjavljeno: Pet 27 Jan, 2006 23:13  Odgovori s citatomPridružen/-a: Ned Dec 2005 0:40
Prispevkov: 252

V Zakonu o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji /ZUDVGA/ (Ur. l. RS, št. 35/1995; http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199535&stevilka=1668) je določeno, kako naj bi ravnali v postopku gradnje avtocest. Za vaš primer je zlasti zanimiv 8. člen ZUDVGA. Po tem členu bi vam morali vročiti vsak dokument po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). V letu 2001 je veljal ZUP, ki je vseboval le eno novelo (Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000 - http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199980&stevilka=3777). Tudi, če bi vam poskusili vročiti na starem naslovu in bi vas ne mogli najti, bi se štelo, da je vročitev po določenem času bila uspešno opravljena.

Avtoceste so se gradile in se še gradijo na podlagi državnega lokacijskega načrta (3. člen ZUDVGA) . V vsakem takem lokacijskem načrtu se navedejo zemljišča, ki bodo potrebna za gradnjo avtoceste. Že iz tega dokumenta bi bilo mogoče ugotoviti, ali je bila vaša parcela vključena v območje, kamor bo (je) posegla avtocesta, oziroma ali je bi bilo treba za potek avtoceste odvzeti del vašega zemljišča.

V svojem primeru niste osamljeni. Marsikje ceste potekajo prek zemljišč, ki so v zasebni lasti. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005 - http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952) skuša odpraviti tako neskladje z 19. členom:

(1) Če ob uveljavitvi tega zakona obstoječa javna cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa prvi odstavek 3. člena zakona, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v tem členu.
(2) Za poseben postopek razlastitve se uporabljajo določbe 92. do 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/02, 8/03, 55/03-ZKZ in 58/03-ZZK-1), kolikor s tem členom niso posamezna vprašanja razlastitve drugače urejena.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora se šteje, da je javna korist za razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona. Za vložitev zahteve razlastitveni upravičenec ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena Zakona o urejanju prostora.
(4) Ne glede na 98. člen Zakona o urejanju prostora je treba zahtevi za razlastitev po tem členu predložiti le seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev z njihovimi podatki iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in zemljiške knjige in ponudbo iz drugega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora.
(5) Ne glede na 100. člen Zakona o urejanju prostora se postopek razlastitve začne z vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka, o čemer upravni organ, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti obvesti zemljiško knjigo.
(6) Ne glede na določbe 103. člena Zakona o urejanju prostora pridobi razlastitveni upravičenec lastninsko pravico na nepremičninah, po katerih poteka obstoječa javna cesta z dokončnostjo odločbe o razlastitvi in lahko z dokončnostjo odločbe tudi prevzame nepremičnino v posest, če je še nima v posesti.
(7) Dosedanji lastnik nepremičnine, za katero zaradi gradnje javne ceste ni bila plačana odškodnina po takrat veljavnih predpisih oziroma za katero se tedanji lastnik pravici do odškodnine ni odpovedal, lahko po pravnomočnosti odločbe zahteva plačilo odškodnine ali nadomestno nepremičnino.
(8) Določbe 61. člena zakona se uporabljajo ne glede na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta iz prvega odstavka tega člena.


Še vedno je treba najprej poskusiti doseči sporazumno rešitev neurejenega lastninskopravnega stanja pravo zemljišč. Če to ne bi bilo mogoče, je mogoče začeti postopek razlastitve v nekoliko poenostavljenem postopku, določenem v 19. členu ZJC-B.

V skladu s splošnimi pravili obligacijskega prava nihče ne sme biti obogaten na tuj račun. V primeru gradnje na tujem se ne morejo uporabiti pravila o neupravičeni obogatitvi, je pa v Obligacijskem zakoniku (OZ) relevanten 267. člen, ki govori o gradnji (na tujem):

267. člen (Kadar je obveznost v opustitvi)

(1) Kadar je obveznost v opustitvi, ima upnik pravico do povrnitve škode že zato, ker je dolžnik ravnal v nasprotju s svojo obveznostjo.
(2) Če je bilo kaj zgrajeno v nasprotju z obveznostjo, lahko upnik zahteva, da se to odstrani na dolžnikove stroške in da mu dolžnik povrne škodo, ki mu je nastala v zvezi z graditvijo in odstranitvijo.
(3) Če pa sodišče spozna, da je to očitno koristnejše, lahko odloči, upoštevajoč splošni interes in opravičen interes upnika, naj se ne ruši tisto, kar je bilo zgrajeno, temveč naj dobi upnik škodo povrnjeno v denarju.


Enako določbo kot je v 267. členu OZ je vseboval 292. člen Zakona o splošnih obligacijskih razmerjih.

Škoda je definirana v 132. členu OZ kot:

Škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda).

Po tej logiki bi bilo mogoče zahtevati tudi določeno odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe (izgubljeni dobiček), seveda pa je vprašanje, ali bi DARS na to pristal, pa tudi zakon predvideva sodno pot za črpanje take odškodnine.

V skladu s predpisi, ki so veljali v času graditve avtoceste (tj. Zakon o temeljnih lastninski pravici; ZTLR), je bilo v 24. in 25. členu določeno, kaj se zgodi, če nekdo gradi na tujem svetu. V sedaj veljavni zakonodaji (Stvarnopravni zakonik) pa je določeno:

47. člen (Gradnja čez mejo nepremičnine)

(1) Če nekdo zgradi zgradbo, katere del sega na, nad ali pod tujo nepremičnino (graditelj), lahko lastnik nepremičnine ali graditelj predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku odloči o ureditvi medsebojnih razmerij.
(2) Sodišče lahko graditelju naloži, da poruši zgradbo in na nepremičnini vzpostavi prvotno stanje.
(3) Če bi bile posledice vzpostavitve prvotnega stanja v očitnem nesorazmerju s škodo, ki jo je zaradi gradnje utrpel lastnik nepremičnine, lahko sodišče določi lastniku nepremičnine primerno odškodnino in s sklepom določi novo mejo med sosednjima nepremičninama.
(4) Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka sodišče upošteva vse okoliščine, zlasti pa upravičene interese udeležencev, vprašanje dobre vere graditelja in obnašanje lastnika nepremičnine, potem ko je izvedel za gradnjo.


Lahko poskusite predočiti DARS-u dejstva, da vam ponuja pogodbo v sklenitev šele sedaj. Ali to mar pomeni, da so prej delali na vaši parceli brez kakršnekoli pravne podlage (da ni bila vaša parcela sploh predvidena v lokacijskem načrtu)? Ali razpolagate sploh s kakšnim dokumentom, v katerem bi bilo govora o razlaščanju? Če bi namreč obstajala odločba o razlastitvi in bi bila dokončna ter bi bil izvršen vpis v zemljiško knjigo, bi lastnik zemljišča ne bili več vi, ampak bi bilo to že lastništvo Republike Slovenije oziroma javno dobro. V takem primeru bi prišle bolj v poštev določbe o zaračunavanju obresti, ker vam niso pravočasno izplačali vrednosti razlaščenega zemljišča.
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kari
PrispevekObjavljeno: Pon 30 Jan, 2006 10:34  Odgovori s citatomPridružen/-a: Pon Jan 2006 10:13
Prispevkov: 4

Najlepše se zahvaljujem za res izčrpen odgovor, ki ga bom skupaj z mamo pregledala in poskušala najti odg. na vaša vprašanja. Mislim pa da prvotno ni bilo predvideno da bi potrebovali še del naše parcele ob avtocesti. Hvala za iztočnico za nadaljnje raziskovanje.

Dobro se z dobrim povrne.

_________________
kari
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas

Poglej naslednjo temo
Poglej prejšnjo temo
Stran 1 od 1
pravniki.info Seznam forumov  ~  Stvarno pravo

Objavi novo temo   Odgovori na to temo


 
Pojdi na:  

Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu